Dokumenty szkolne
Autor: Administrator   

Zespołu Szkół Katolickich

 1. Warunki rekrutacji (plik PDF)
 2. Program wychowawczo - profilaktyczny gimnazjum i liceum (plik PDF)
 3. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoła podstawowa (plik PDF)
 4. Stypendium szkolne (plik PDF)
 5. PSO religia (plik PDF)
 6. PSO z języka polskiego (plik PDF)
 7. PSO z języków obcych (plik PDF)
 8. PSO historia i wiedza o społeczeństwie (plik PDF)
 9. PSO matematyka (plik PDF)
 10. PSO z przedmiotów przyrodniczych (plik PDF)
 11. PSO informatyka i regulamin pracowni (plik PDF)
 12. PSO edukacja dla bezpieczeństwa (plik PDF)
 13. PSO podstawy przedsiębiorczości (plik PDF)
 14. PSO ekonomia w praktyce (plik PDF)
 15. PSO wiedza o kulturze (plik PDF)
 16. PSO zajęcia techniczne (plik PDF)
 17. PSO muzyka (plik PDF)
 18. PSO plastyka (plik PDF)
 19. PSO wychowanie fizyczne (plik PDF)
 20. PSO edukacja wczesnoszkolna (plik PDF)
 21. Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (plik PDF)
 22. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe (plik PDF)
 23. Regulamin świetlicy szkolnej plik (PDF)Katolickiej Szkoły Podstawowej

 1. Statut Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu - Ziarno (plik PDF)


Katolickiego Gimnazjum

 1. Statut Katolickiego Gimnazjum (plik PDF)
 2. Aneks nr 1 do Statutu Katolickiego Gimnazjum (plik PDF)
 3. WSO gimnazjum (plik PDF)

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

 1. Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (plik PDF)
 2. Aneks nr 1 do Statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (plik PDF)
 3. WSO liceum (plik PDF)
 

Wykaz dzwonków

1. 8:15 - 9:00
2. 9:10 - 9:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:20 - 13:05
6. 13:15 - 14:00
7. 14:10 - 14:55
8. 15:05 - 15:50
9. 16:00 - 16:45

11:45 - 12:00 modlitwa
 12:00 - 12:20 duża przerwa

Created by: Karol Mielniczuk