Rady Pedagogiczne

Lp. Data Liceum Gimnazjum
1 28.08.2018
godz. 10:00
Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna
2

12.09.2018
godz. 17:00

Rada Pedagogiczna sprawy bieżące
Rada Pedagogiczna sprawy bieżące
3 07.11.2018
godz. 16:00
Rada Pedagogiczna sprawy bieżące Rada Pedagogiczna sprawy bieżące
4 13.01.2019
godz. 16:00
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
5 13.01.2019
godz. 16:00
Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna
6 24.04.2019
godz. 16:00
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
Rada Pedagogiczna
7

22.05.2019
godz. 16:00

Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna
8

17.06.2019

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
9 28.06.2019
Rada Pedagogiczna podsumowująca Rada Pedagogiczna podsumowująca


 

Wykaz dzwonków

1. 8:15 - 9:00
2. 9:10 - 9:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:20 - 13:05
6. 13:15 - 14:00
7. 14:10 - 14:55
8. 15:05 - 15:50
9. 16:00 - 16:45

11:45 - 12:00 modlitwa
 12:00 - 12:20 duża przerwa

Created by: Karol Mielniczuk