Rady Pedagogiczne

Lp. Data Liceum Gimnazjum
1 29.08.2017
godz. 10:00
Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna
2

13.09.2017
godz. 17:00

Rada Pedagogiczna sprawy bieżące
Rada Pedagogiczna sprawy bieżące
3 08.11.2017
godz. 16:00
Rada Pedagogiczna sprawy bieżące Rada Pedagogiczna sprawy bieżące
4 20.12.2017
godz. 16:00
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
5 14.03.2018
godz. 16:00
Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna
6 25.04.2018
godz. 16:00
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
Rada Pedagogiczna
7

13.06.2018
godz. 16:00

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
8

28.06.2018

Rada Pedagogiczna podsumowująca
Rada Pedagogiczna podsumowująca
9 

Wykaz dzwonków

1. 8:15 - 9:00
2. 9:10 - 9:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 12:20 - 13:05
6. 13:15 - 14:00
7. 14:10 - 14:55
8. 15:05 - 15:50
9. 16:00 - 16:45

11:45 - 12:00 modlitwa
 12:00 - 12:20 duża przerwa

Created by: Karol Mielniczuk